วันศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายภานุพงษ์. วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดพร้อมคณะผู้บริหาร ว่าที่ร้อยโทอนุพนธ์. นิตะโคตร รองปลัดอบต.ท่าลาด และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าลาด ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ในระหว่างกักตัว ผู้มีผลกระทบหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: