เมื่อ : 18 มิ.ย 65 เวลา 08.30 น โดย : งานป้องกันฯ,นายกฯและทีมบริหาร,กองช่าง,ผู้นำชุมชน สถานที่ : หมุ่. 2,8 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยเมื่อคืนที่ผ่านมาตลอดจนสำรวจความเสียหายเพื่อรับการช่วยเหลือต่อไปครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ****

Share: