ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พร้อมหน่วยงานงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบเเนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

mungmee

Share: