วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายภานุพงษ์ วงค์จำปา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

mungmee

Share: