ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) จำนวน ๑๖ตัว ชุมชนท่า ลาด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง
mungmee

Share: