เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอัคคีภัยในและนอกอาคารประจำปี พุทธศักราช 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก โดยมี พันจ่าเอกเหล็กเพชร นันชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้งหมด 100 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share: