เมื่อ : 16 มี.ค.65 เวลา 13.00 น โดย : งานป้องกันฯ สถานที่ : รร.บ้านสร้างเม็ก งานป้องกันฯ ได้เข้าทำการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

mungmee

Share: