Webboard

Please or Register to create posts and topics.

ไม่ทราบว่าจะมีการแข่งขันกีฬาตำบลเราไหม จะจัดในช่วงเดือนไหน

ไม่ทราบว่าจะมีการแข่งขันกีฬาตำบลเราไหม จะจัดในช่วงเดือนไหน

รอให้สถานการร์โควิดในพื้นที่ดีขึ้นก่อนซึ่งในขณะนี้ทางผู้บริหารกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการในช่วงในดีก็ขอให้ฝึกซ้อมรอได้เลยครับ

Loading