เมื่อ 8 มิ.ย. 64 อบต.ท่าลาด ใด้เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันภัย ภายในอาคาร แก่ คณะครู รร.บ้านสร้างเม็ก

Share:

Author: mungmee