งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือรถที่ประสบอุบัติเหตุ ตัดกิ่งไม้ ในที่สาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือรถติดหล่ม ฯลฯ

Share:

Author: Admin Thalad