อบต.ท่าลาด ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ช่วยเหลือ บริจาค สิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย ณ ลานกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

Share:

Author: Admin Thalad