การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

Share:

Author: Admin Thalad