เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 โดยมีนายภานุพงศ์ วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานและมีนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้แก่ 1 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 2 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 3.โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรนาโดน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด ครั

Share: