วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายภานุพงษ์ วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วย พันจ่าเอกเหล็กเพชร นันชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลาด

Share: